Perjanjian Kinerja

No Unit Kerja Jumlah
IK
Jumlah IK
di PK
Renaksi Jumlah
Unit Kerja
Status
Data IK
Status
Data PK
File PK File
Manual IK
Level 2 Level 3 Level 4 Level 2 Level 3 Level 4 Level 2 Level 3 Level 4
1 Sekretariat BPPSDMP   (1001000000)
Cascading
5 5 9 1 4 12 1 (100%) 4 (100%) 12 (100%) 1 (100%) 4 (100%) 12 (100%) 4
2 Pusat Penyuluhan Pertanian   (1002000000)
Cascading
3 3 0 1 3 6 1 (100%) 3 (100%) 6 (100%) 1 (100%) 3 (100%) 6 (100%) 1
3 BPP Lampung   (1002100000)
Cascading
4 4 109 0 1 3 0 (0%) 1 (100%) 3 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 3 (100%) 1
4 BPP Jambi   (1002200000)
Cascading
4 4 70 0 1 3 0 (0%) 1 (100%) 3 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 3 (100%) 2
5 Pusat Pendidikan Pertanian   (1003000000)
Cascading
3 3 14 1 3 6 1 (100%) 3 (100%) 6 (100%) 1 (100%) 3 (100%) 6 (100%) 2
6 SMKPP Negeri Banjar Baru   (1003100000)
Cascading
5 5 38 0 1 1 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 4
7 SMKPP Negeri Sembawa   (1003200000)
Cascading
5 5 30 0 1 1 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1
8 SMKPP Negeri Kupang   (1003300000)
Cascading
5 5 126 0 1 1 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1
9 PUSAT PELATIHAN PERTANIAN   (1004000000)
Cascading
2 2 0 1 3 6 1 (100%) 3 (100%) 6 (100%) 1 (100%) 3 (100%) 6 (100%) 3
10 PPMKP, Ciawi   (1007000000)
Cascading
4 4 83 1 3 7 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 2
11 POLBANGTAN MEDAN   (1008000000)
Cascading
7 7 60 1 2 4 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 2
12 POLBANGTAN BOGOR   (1009000000)
Cascading
7 7 55 1 2 4 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 1
13 POLBANGTAN MAGELANG   (1010000000)
Cascading
7 7 81 1 2 4 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 3
14 POLBANGTAN MALANG   (1011000000)
Cascading
7 7 62 1 2 4 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 1
15 POLBANGTAN GOWA   (1012000000)
Cascading
7 7 149 1 2 4 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 2
16 POLBANGTAN MANOKWARI   (1013000000)
Cascading
7 7 33 1 2 4 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 2
17 BBPP Lembang   (1014000000)
Cascading
4 4 54 1 3 7 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 4
18 BBPKH Cinagara   (1015000000)
Cascading
4 4 56 1 3 7 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 1
19 BBPP Batu   (1016000000)
Cascading
4 4 187 1 3 7 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 2
20 BBPP Ketindan   (1017000000)
Cascading
4 4 53 1 3 7 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 1
21 BBPP BatangKaluku   (1018000000)
Cascading
4 4 62 1 3 7 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 3
22 BBPP Binuang   (1019000000)
Cascading
4 4 148 1 3 7 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 5
23 BBPP Kupang   (1020000000)
Cascading
4 4 33 1 3 7 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 1 (100%) 3 (100%) 7 (100%) 1
24 POLBANGTAN YOGYAKARTA   (1021000000)
Cascading
7 7 68 1 2 4 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 1 (100%) 2 (100%) 4 (100%) 2

KONTAK SUPPORT

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Kementerian Pertanian